BACH BLOESEM REMEDIE

Bach Bloesem therapie is een natuurlijke geneeswijze met name geschikt voor (hooggevoelige) kinderen. Zij werkt echter ook goed voor volwassenen. Bach Bloesem remedies kenmerkt zich doordat:

  • Het emoties weer in evenwicht brengt
  • Geen bijwerkingen heeft
  • Zijn niet verslavend
  • Belemmeren de werking van andere medicijnen niet

In mijn praktijk werk ik met de originele Dr. Bach Remedies.

Eigenschappen Bach Bloesem

De Bach Bloesem Remedies bestaan uit 38 tincturen op basis van bloemen en planten. Elke tinctuur heeft specifieke eigenschappen om verschillende problemen aan te pakken. Door het innemen van de druppels worden negatieve gemoedstoestanden omgebogen naar een positieve, waardoor ook lichamelijke klachten kunnen verdwijnen.

38 Tincturen

De 38 tincturen verdeelde Bach in 7 groepen van emoties:

Mimulus – Rock Rose – Aspen – Cherry Plum – Red Chesnut

Mimulus (Maskerbloem) 20
Angst voor bekende zaken (dokter, tandarts), verlegen, bedeesd, nerveus, blozen, aarzelen door angst. Gebrek aan vertrouwen in het leven.

Potentie: Dapperheid en vertrouwen.

Rock Rose (Zonneroosje) 26
Paniek, verschrikking, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten. Een plotseling optredende vorm van angst.

Potentie: Moed en standvastigheid.

Aspen (Esp) 02
Tegen angsten van onbekende oorsprong, onbestemde voorgevoelens, irrationele angsten. Een angst die je niet kunt benoemen. Overgevoelig voor sferen. Irrationele voorgevoelens. Een kind wat bang is in het donker.

Potentie: Onbevreesd, overwinning & opstandigheid.

Cherry Plum (Kerspruim) 06
Bang om de controle te verliezen, bang om iets ergs te doen, irrationele gedachten, wanhopig, kunnen zelfbeheersing verliezen. Bang zichzelf iets aan te doen. Postnatale depressie. Bedplassen.

Potentie: Zorgt dat spanning langzaam wegloopt. Openheid, kalmte en rust.

Red Chestnut (Rode Kastanje) 25
Overbezorgd voor de veiligheid van anderen, angstig en bezorgd voor anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk).

Potentie: Zorg en steun vanuit naasten liefde.

Cerato – Scleranthus – Gentian – Gorse – Hornbeam – Wild Oat

Cerato (Loodkruid) 05

Hebben geen vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, vragen constant om bevestiging, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag. Komt naïef en kinderlijk over. Moeilijk in hulpverlening.

Potentie: Versterkt je innerlijke intuïtie. Je durft er voor te gaan, je intuïtie te volgen. Naar buiten gericht. Innerlijke zekerheid.

Scleranthus (Hardbloem) 28

Remedie van polariteit/evenwicht. Besluiteloosheid, twijfelen, onevenwichtig, wisselende stemmingen (lachen-huilen, vreugde-verdriet, energie-apathie, optimistisch-pessimistisch). Tevens is Sclerantus de thematiek van de werking van de remedies. (Brengen je naar middelpunt, harmonie). Sclerantus, naar binnen gericht, denkprocessen. Ook bij lucht, zeeziekte etc. Het evenwicht dus.

Potentie: Innerlijk evenwicht & duidelijkheid.

Gentian (Slanke Gentiaan ) 12

Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, sceptisch en nederig. Eerst zien dan geloven. Ook goed voor schoolkinderen en bij zindelijk worden.

Potentie: Geloof.

Gorse (Gaspeldoorn ) 13

Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen. Bij mensen die diagnose gekregen hebben, je moet er maar mee leren leven. Vorm van passieve berusting.

Potentie: Hoop.

Hornbeam (Haagbeuk) 17
Hebben last van het ‘maandagochtendgevoel’, uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht. Vermoeidheid vooraf aan inspanning. Er tegen op zien. (Eenzijdige belasting studie/computer. Hornbeam laat een frisse wind stromen.

Potentie: Innerlijke levendigheid & geestelijke klaarheid.

Wild Oat (Ruwe Dravik ) 36
Voor het vinden van de rode draad in het leven, teveel mogelijkheden, kunnen niet kiezen, besluiteloos en ontevreden, ‘ik weet het niet’. Mensen die het gevoel hebben niet te passen in hun eigen leven. Wild Oat zet dingen in perspectief. Vooral mensen in midlife tussen 38 en 52 jaar. Mensen die introvert zijn.

Potentie: Roeping en doelgerichtheid.

Clematis – Honeysuckle – Wild Rose – Olive – White Chesnut – Chesnut Bud – Mostard

Clematis (Bosrank) 09
Onoplettend, dromerig, niet met beide voeten op de grond, vlucht in fantasiën en illusies, hebben ‘slechte aarding’, dreigend bewustzijnsverlies. Dromers, niet praktisch, ongelukjes, verstrooide professor.

Potentie: Scheppend idealisme.

Honeysuckle (Tuinkamperfoelie) 16
Hangen aan herinneringen, heimwee, nostalgie, vroeger was alles beter, zien geen perspectief in de toekomst, leven in het verleden, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens. Gemiste kansen. Oude koeien uit de sloot halen. Hoe reageer je op veranderingen.

Potentie: Verdinding & overgave aan de stroom des levens.

Wild Rose (Hondsroos) 37
Lusteloos, apathisch, berustend, levensmoe, gebrek aan vitaliteit. Wild Rose is vitamine C op spiritueel nivo.

Potentie: Motivatie.

Olive (Olijf) 23
Uitgeput, afgemat, fysiek en mentaal vermoeid, beroofd van energie, ook door ziekten, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven.

Potentie: Vrede & regeneratie.

White Chestnut (Paardekastanje) 35
Ongewenste zorgelijke gedachten, cirkelgedachten, piekeren en redeneren, slapeloosheid, gebruiken klagende woorden. Burn-out.

Potentie: Geestelijke rust & onderscheidingsvermogen.

Chestnut Bud (Paardekastanjeknop) 07
Herhaling van fouten, leren er niet van, gebrek aan observatievermogen. Teen expliciete leerproblemen. Dus: herhaling van beplaalde problematiek op alle nivo’s. Ook zindelijk worden.

Potentie: Het leren omzetten van ervaringen.

Mustard (Herik) 21
Neerslachtig, droevig, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd. Contact met jezelf kwijt. Veel oppikken uit de kosmos. Geen chronische toestand. Ook voor mensen die last hebben van het weer.

Potentie: Helderheid & klaarheid.

Water Violet – Heather – Impatiens

Water Violet (Waterviolier) 34
Gereserveerd, trots, wil geen emoties uiten, is graag alleen, heeft een hekel aan bemoeials, houdt afstand, is vriendelijk, spreekt zacht, kan neerbuigend en minachtend zijn. Stille wateren diepe gronden. Kan rihting kluizenaar gaan. Voed zichzelf op. Lossen liefst alles zelf op. Kunnen moeilijk delen. Zonderen zich bij problemen af.

Potentie: Nederigheid (deemoed) & wijsheid.

Heather (Struikhei) 14
Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, praatziek, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht. Weinig inschattingsvermogen.

Potentie: Invoelvermogen en hulpvaardigheid. (Er komt opeens weer ruimte voor de ander).

Impatiens (Reuzenbalsemien ) 18
Zijn ongeduldig, prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo, snel geïrriteerd, hebben een hekel aan gezelschap, jagen anderen op, werken het liefst alleen. Geen groepsmensen, moeten zelfstandig kunnen werken.

Potentie: Geduld & zachtmoedigheid.

Agrimony – Centaury/Duizendguldenkruid – Walnut/Walnoot – Holly/Hulst

Agrimony (Agrimonie) 01
Zorgen en problemen worden achter humor en grappen verborgen, er wordt geen confrontatie aangegaan, overgevoelig voor ruzie, afleiding wordt gezocht in gezelschap, hebben heimelijke verlangens. Laten moeilijk diepgang toe. Allergieën, immuun systeem aangetast door inenten. Bagatelliseren. Willen alleen rose wolk. Zijn bang voor eigen emotie.

Potentie: Innerlijke vreugde & conflictoplossing.

Centaury (Duizendguldenkruid) 04
Weinig wilskracht, zijn bereidwillige helpers, kunnen geen ‘nee’ zeggen, laten zich eenvoudig misleiden, geven hun macht weg. Worden vaak gebruikt en misbruikt. Moeten leren grenzen aangeven.

Potentie: Zelfbescherming & zelfverwerkelijking.

Walnut (Walnoot) 33
Voor het verbreken van oude patronen, vastgeroeste gewoonten, voor het ingaan van een nieuwe levensfase, andere baan, verhuizing, tanden krijgen, andere school, puberteit.

Potentie: Onbevangenheid & een nieuw begin.

Holly (Hulst ) 15
Christus bewustzijn. Vertegenwoordigd de hoogste energievorm. Het absolute, niets omvattende. Gebruiken bij alles wat daar tegenover staat zoals: Haat, afgunst, wantrouwen, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie.

Potentie: Onbevangenheid en het nieuwe begin.

Larch – Pine – Elm – Sweet Chesnut – Star of Bethlehem – Willow – Oak – Crab Apple

Larch (Lariks) 19
Gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloos, verwachten te zullen falen, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen. Toestand van onderwaardering (onterecht). Faalangst.

Potentie: Zelfvertrouwen.

Pine (Grove Den) 24
Schuldcomplex, zelfverwijt, wanhoop, zichzelf constant verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, over kritisch, de ‘underdog’. Veel diepgang. Zit vooral in kerkelijke tradities, vrouw is zondig. Dus vooral bij vrouwen een gevoel van minderwaardigheid. Ook bij incestslachtoffers en annorexia-patienten.

Potentie: Vergiffenis en berouw.

Elm (Veldiep) 11
Kunnen tijdelijk de verantwoording niet aan, voelen zich ontoereikend, zijn moedeloos. Neigt naar altuïsme. Geneigt alle verantwoording van de wereld op zich te nemen. Moet leren grenzen bewaken. Kan ook bij mensen met burn-out.

Potentie: Verantwoordelijkheid.

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) 30
Grote wanhoop, diepe neerslachtigheid, sterke geestelijke vertwijfeling, eenzaamheid, verlaten voelen, liefdesverdriet, geen uitweg meer zien. Grenst aan uithoudingsvermogen van de ziel. Als de nood het hoogst is komt de innerlijke overgave.

Potentie: Verlossing.

Star of Bethlehem (Vogelmelk) 29
Traumatische ervaringen, shock, verdriet, alle effecten van slecht nieuws, ongeval. De Psychotherapeut onder de remedies. Haalt oude diep gewortelde blokkades boven en kunnen verwerkt worden.

Potentie: Herorièntatie & opwekking.

Willow (Bindwilg ) 38
Verbittering, wrok, willen discussiëren en anderen de schuld geven, ontevreden over anderen, negatieve levensopvatting. Zien eigen aandeel niet. Taaiheid.

Potentie: Zelfverantwoordelijkheid & constructief denken.

Oak (Eik) 22
Onophoudelijke inspanning, teneergeslagen, strijders, geven het niet op. Krachtige persoonlijkheid. Plichtsgevoel. Mensen leunen tegen deze personen aan. Zeer sterke mensen.

Potentie: Kracht & uithoudingsvermogen.

Crab Apple (Appel) 10
De ‘Reinigingsremedie’. Hebben gevoel van onreinheid, zelfafkeer, schaamte, worden opgeslokt door details, schoonmaak fobieën, huiduitslag en jeuk. Zuiverheid op alle nivo’s. Bolimia. Spirituele spons, zuigen alle energie weg.

Potentie: Ordening, reinheid & vermaaktheid. Zelfrespect.

Chicory – Beech – Vervain – Rock Water – Vine

Algemeen uit deze groep is, dat het mensen zijn die erg gefocust zijn op anderen. De problematiek is altijd in relatie tot anderen.

Chicory (Wilde Cichorei) 08
Voelen zich snel afgewezen, zijn betuttelend, egocentrisch, zelfmedelijdend, hebben bezitsdrang, claimen aandacht. Werkt verstikkend. Sterke dominante mensen. Trots. Familie moet om zich heen, dwingend. Hebben moederwarmte gemist.

Potentie: Onzelfzuchtige liefde & moederlijkheid.

Beech (Beuk) 03
Onverdraagzaam, kritisch en intolerant gedrag tegen anderen. Vellen snel een oordeel over anderen. Weten alles beter. Pubers.

Potentie: Tolerantie & medegevoel.

Vervain (IJzerhard) 31
Overenthousiast, overdrijven, stress, sterke overtuigingen, gelooft in zichzelf, wil graag anderen bekeren, regelt andermans zaken. Dol op discussie. Zendingsdrang. Zeer gedreven.

Potentie: Zelfdicipline & zelfbeteugeling.

Rock Water (Bronwater) 27
Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionistisch. Mensen met sterke principes. Erg extreem. Hebben het moeten gevoel. Zelf opgelegde discipline vanuit bepaalde overtuiging.

Potentie: Innerlijke vrijheid & aanpassingsvermogen.

Vine (Wijnstok) 32
Dominant, ambitieus, bazig, onsoepel, uitvoerend, duldt geen tegenspraak, arrogant, vol zelfvertrouwen, goede leider. Moet leren autoriteit vanuit natuurljkheid uit te dragen.

Potentie: Ware autoriteit & doorzettingsvermogen.

Rescue Remedy 39

Deze Bach remedie bestaat uit de volgende 5 remedies;

  • Rock Rose – voor schrik, paniek en uiterste vrees.
  • Star of Bethlehem – voor het verwerken van shock en traumatische en ingrijpende gebeurtenissen.
  • Impatiens – voor stress, onrust, gespannenheid, gejaagdheid en irritatie.
  • Clematis – ter voorkoming van bewustzijnsverlies.
  • Cherry Plum – angst voor controleverlies en innerlijke overgave, voorkomen van controleverlies, vertwijfeling.

Rescue werkt kalmerend, geruststellend, bemoedigend en het evenwicht herstellend.

Wordt gebruikt voor de eerste hulp bij gevolgeneffecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek doktertandarts, beginnende ziekteverschijnselen, sollicitatie, menstruatie enzovoorts.

Art & Soul Healing | Heleen Meering - Bach Bloesem

Flesje Rescue Remedie

Ontstaan Bach Bloesem Remedies

Bach bloesems zijn ontdekt door Dr. Edward Bach, een Engels arts die zich specialiseerde in bacteriologie, immunologie en homeopathie. Weer later ontdekte hij dat bloesems van bepaalde planten helende eigenschappen hebben. Ze hebben de energie in zich om negatieve emoties om te buigen in positieve, zoals bijvoorbeeld angst in moed.

Tot op de dag van vandaag worden de moedertincturen op de door Dr. Bach omschreven wijze, de zonnemethode en de kookmethode, bereid door de huidige beheerders van het Dr. Edward Bach Centre.

Ik voel me veel sterker en voel me krachtig genoeg om mijn eigen mening te durven uitspreken, ook al weet ik dat anderen anders denken.

ANDERE ONDERSTEUNENDE MIDDELEN

In mijn praktijk werk ik met nog 2 soorten ondersteunende middelen:

Lichtremedies

 Op maat

Healing Arts Liquid

Light Frequencies